ราคาทองคำตลาดช่วงเย็นวันที่ 10 มีนาคม 2566 ขึ้นแล้ว

136

วันที่ 10 มีนาคม 2566 จากสมาคมค้าทองคำ ได้ประกาศราคาทองคำ เวลา 12.48 น. จะเห็นได้ว่าราคาทองไม่มีการปรับตัวตั่งแต่เมื่อวานตอนเย็น

ประกาศราคาทองคำครั้งที่ 3

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 30,250.00 บาท/บาททองคำ และขายออก 30,350.00 บาท/บาททองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 29,698.44 บาท/บาททองคำ และขายออก 30,850.00 บาท/บาททองคำ

ภาพจาก สมาคมค้าทองคำ

ล่าสุดทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ คือ

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 30,250.00 บาท/บาททองคำ และขายออก 30,350.00 บาท/บาททองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 29,698.44 บาท/บาททองคำ และขายออก 30,850.00 บาท/บาททองคำ

ภาพจาก สมาคมค้าทองคำ

You might also like