อัปเดตราคาน้ำมันพรุ้งนี้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

102

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2566 อัปเดตล่าสุดกลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก ราคาน้ำมันวันนี้

ภาพจาก ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันอัพเดทพรุ้งนี้ ปตท.

-Diesel B20 ลิตรละ 33.94 บาท

-Diesel ลิตรละ 33.94 บาท

-Diesel B7 ลิตรละ 33.94 บาท

-แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 33.99 บาท

-แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.54 บาท

-แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.58 บาท

-แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.85 บาท

-น้ำมันเบนซิน ลิตรละ 43.66 บาท

-ซูเปอร์พาวเวอร์ Diesel B7 ลิตรละ 43.06 บาท

-ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 42.64 บาท

You might also like