ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2566

75

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 05:00 น เว็ปไซต์ PTTOR ได้แจ้งปรับราคาน้ำมันประเภทเบนซิลลดลง ลิตรละ 50 สตางค์

-แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 33.99 บาท

-แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.54 บาท

-แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.58 บาท

-แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.85 บาท

-น้ำมันเบนซิน ลิตรละ 43.66 บาท

-ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 42.64 บาท

ภาพจาก PTTOR

ราคาอัพเดทล่าสุดวันนี้

-Diesel B20 ลิตรละ 33.94 บาท

-Diesel ลิตรละ 33.94 บาท

-Diesel B7 ลิตรละ 33.94 บาท

-แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 33.99 บาท

-แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.54 บาท

-แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.58 บาท

-แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.85 บาท

-น้ำมันเบนซิน ลิตรละ 43.66 บาท

-ซูเปอร์พาวเวอร์ Diesel B7 ลิตรละ 43.06 บาท

-ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 42.64 บาท

You might also like